e albania aplikim per pashaporte. Zakonish brenda 48 orëve nga data e marrjes së pasaportën nga zyra jonë. Kam aplikuar ne e-Albania per nje pashaporte biometrike dhe karte identiteti, por me duhet ta anulloi takimin per arsye se me duhet te aplikoje bashke me dy femijet e mi dhe nusen ne te njejten kohe. Në njoftim ritheksohet se të gjithë shtetasit që janë pajisur. Ju njoftojmë se është hapur thirrja për aplikim për bursa studimi për semestrin e …. EUROPEAN NAZARENE COLLEGE APLIKIM PËR PRANIM. Aplikim për pasaportë dhe kartë identiteti (për shtetasit shqiptarë që jetojnë jashtë kufijve) "Aplikim për pasaportë dhe kartë identiteti" është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë rezidentë jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, të aplikojnë online për t'u pajisur me pasaportë dhe kartë identiteti. Ky shërbimi ofrohet vetëm për shtetasit e huaj. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Emër, mbiemër i njërit prej prindërve/kujdestarit ligjor Required. Kerkohet me patjeter prezenca e aplikantit ne Konsullate pasi i behet foto dhe merren shenjat e gishtave. Aplikimi per pasaporte ne vend te huaj. Aplikim për pajisje me pasaportë lundrimi. E-albania ka publikuar edhe shërbimet që mbajnë numrin më të lartë të përdorimeve/muaj duke renditur edhe numrin e aplikimeve. Më tej, Rama thekson se qytetarët duhet të paraqiten vetëm 1 herë pranë zyrave të aplikimit, pasi pjesa tjetër bëhet e …. ), homogjenët e interesuar me shtetësi shqiptare dhe të asimiluarit me ta Vllehër, ju nevojitet të pajisen me vizë kombëtare homogjene. Aplikim për vizë me qëllim punësimi (Karta Blu e BE-së dhe aplikantë me kualifikim të lartë) Lutemi të lexoni me kujdes këtë fletë-informacioni dhe formularin e …. Aplikanti fitues regjistrohet pranë Sekretarisë Mësimore në UB në programin e zgjedhur prej tij nga ora 08:00 –16:30 përgjatë fazave: Faza e parë → 02 – 15 shtator 2021. Kjo platformë ofron procedurat e automatizuara dhe dixhitalizimin e të gjitha shërbimeve konsullore TË NDERUAR QYTETARË, duke klikuar mbi secilin nga shërbimet konsullore të listuara më poshtë, Ju keni mundësi të informoheni mbi procedurat e çdo shërbimi konsullor, dokumentet e nevojshme, si dhe përcaktimin e afateve kohore dhe kostot përkatëse. Me argumentin se inspektori i zonës nuk ka kryer hetimet e nevojshme për të dhënat e …. NJOFTIM: Njoftohen të gjithë qytetarët që kanë aplikuar për pasaporta biometrike dhe karta identiteti elektronike deri në datën 08/04/2022 se këto dokumenta kanë mbërritur. Ky Ju po aplikoni nën një pasaportë diplomatike në vend të një pasaporte …. llotaria amerikane 2020 apliko falas për një green card. #Aplikimi per #KarteID dhe #Pashaporte🟢PROCEDURA PËR MARRJEN E PASAPORTËS DHE KARTËS SË IDENTITETIT🟢NË PLATFORMËN https://e-albania. Γράψτε ” Aplikim për pasaportë dhe Kartë ID ” Επιλέξτε την υπηρεσία “Aplikim për pasaportë dhe Kartë ID” Κάντε κλικ στο κουμπί …. Në javët e fundit të vitit pritet fluks në zyrat e …. ministrja e Brendshme, Rovena Voda shpjegoi hapat që duhen kryer për një aplikim të suksesshëm. Një ndihmë për plotësimin e dokumenteve do të japë edhe “INAS – ALBANIA”, i cili do të ndihmojë në lidhje me procedurat që duhet të ndiqen, ashtu dhe për plotësimin e modularëve për aplikim…. Datat 15 tetor do te jete afati i fundit per aplikim per masterat profesionale dhe shkencore. EINz i humbur: Si të gjeni numrin e ID/EIN të taksës së biznesit tuaj. 09-Legalizim i dokumenteve të huaja. këtë adresë do të vijnë të gjitha njoftimet që kanë të bëjnë me aplikimet tuaja. ℹ️ KUR MUND TË TËRHIQEN DOKUMENTET? Nga dita e HËNË deri …. Aplikoni tani online për t'u pajisur me vërtetim për posedim mjeti, me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore 🚘🚖. Në llojin e tij, studimi synon një qasje inxhinierike te bazave të realizimit të mbrojtjes dhe konsolidimit të trashëgimisë kulturore të gurit, në këndvështrimin e …. e-Albania Aplikim për kartë identiteti dhe pasaportë Shtetasit shqiptarë brenda Republikës së Shqipërisë >Për të kryer aplikimin për pajisje/rinovim të Kartës së Identitetit ose rinovim të Pasaportës Biometrike kur pasaporta është lëshuar pas datës 31 Dhjetor 2011, nevojitet të rezervoni takimin pranë zyrave të ALEAT duke klikuar:. Dokumentat e nevojshme për aplikim janë si mëposhtë: 1. LLOJET E PUNËS DHE VENDNDODHJA E …. Radhë të gjata për aplikim për pasaportë, qytetarët në Sarandë dhe Cërrik e …. Sipas udhezimit me te fundit te ministrit te Arsimit, Myqerem Tafaj, aplikimet per regjistrim ne programet e …. Aplikim me Poste; Tarifat per Sherbimet e Licencimit, Autorizimit dhe Lejimit; Regjistri Nismave Ligjore dhe Nenligjore; Regjistri Informativ; Regjistri Aplikativ; Formularet e aplikimit; Paraqitja e kerkesave; Regjistri i Pronarëve Përfitues. Ministria e Brendshme (MB) mëngjesin e 27 shkurtit ka njoftuar se të gjitha zyrat për aplikimin për kartë identiteti (ID) dhe pasaporta biometrike, do të jenë të hapura edhe gjatë ditës së shtunë. “Në platformën e-Albania gjeni shërbimin: “aplikim i formularit për lëshim ose rinovim të pasaportës”. Portali qeveritar e-Albania mund të aksesohet kudo nga një kompjuter, tablet apo aparat celular dhe mund të përdoret për marrjen e shërbimeve elektronike nga kushdo që ka një numër identifikimi shqiptar. Subjektet që duhet të rregjistrohen, identifikohen në seksionin e …. APLIKIME e-Albania Krijimin e llogarisë e-albania Plotësimi i formularit për aplikim për pashaportë për shtetasit shqiptarë që jetojnë brenda apo jashtë RSH Aplikim online për të gjitha shërbimet që ofron Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ASHK) Aplikim …. Kërkesa për aplikim për provimin e shtetit dorëzohet personalisht nga aplikuesi në zyrën e Këshillit të Provimit të Shtetit, së bashku me të gjithë dokumentacionin që do t’i kërkohet në vijimësi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paraqitur pjesën e parë të raportit që ka përgatitur grupi i punës i ngritur pranë këtij institucioni, për të vlerësuar mundësinë dhe eventualisht procedurat për realizimin e votimit jashtë vendit të shtetasve shqiptar me të drejtë vote e me vendbanim jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Si te aplikojme per pune ne Gjermani pjesa 2 SOT - \"E-punesimi\", aplikimi per pune online, 22 06 2016 “Jeta ime në Gjermani”, rrëfehet infermieria shqiptare Ja disa nga llojet e lejeve të qëndrimit në Gjermani Pas 14 vitesh pritje, hapet xhamia e …. Videoja tregon se si mund të bëni regjstrimin e llogarisë suaj dhe si të hyni pas regjistrimit ne portal. Pershendetje dua nje takim per aplikim pasaporte dhe karte identiteti. Cel: 068 80 65 066 / 068 80 65 055. Pershendetje, Jetoj ne Itali, pa dokumenta, kam ngelur ketu qe ne perhapjen e pandemise. Pershendetje Ju informojme se ne web e-albania. TIRANË-Për t'u pajisur me pasaportë biometrike, qytetari pasi hyn te e-Albania klikon së pari në opsionin "Aplikim i formularit për lëshim ose rinovim pasaporte…. punësoheni në kanada ja si mund të aplikoni. Per te aplikuar per dokumentat e identitetit (leternjoftim dhe pasaporte biometrike), dokumentet e nevojshme qe shtetasi duhet te paraqese jane: Kuponi i leternjoftimit per aplikim (kupon i pageses , i cili blihet prane çdo zyre te postes shqiptare) Kuponi i pasaportes per aplikim (kupon i pageses , i cili blihet prane çdo zyre te postes. Filluan Regjistrimet per Vitin Shkollor 2021-2022. Shumë prej tyre kanë qëndruar deri në mesnatë, për të bërë aplikimin për pasaportë. Në njësinë numër 2 dhe 5 situata paraqitet më problematike, pasi siç thonë edhe vetë qytetarët kanë 3 ditë që paraqiten për aplikim dhe presin në radhë. Aplikim per pashaporte – Juristi Online. Kodet ja u japim juve nuk i mbajmë ne. Përndryshe, jepni emrin e hotelit ose adresën e përkohshme. * Çmimet për pjesëmarrësit e kurseve të Goethe-Zentrum. Sipas profesorit të sociologjisë në Universitetin e …. Another popular seafood dish in Albania is eel. Kopja e pasaportes ; Ne rast se miku ne Sudi I paguan shpenzimet e vizites ne Suedi duhet te bashkangjitni ndonje deshmi te fondeve te mjaftueshme te jeteses te mikut /familjarit tuaj si psh : Tri rrogat e fundit ose-Paraqitja e llogarise bankare dhe qarkullimi banker per tre muaj e …. MB-ja dhe Drejtoria e Përgjitshme e …. 3 Tirane , Shqiperi Zyrat vendore te Gj. Ndërsa, për shtetasit nga 6 deri në 16 vjeç, gjatë aplikimit do t’u merren, përveç të tjerave, edhe shenjat e gishtave. Vizë për qëndrim afatshkurtër (viza Shengen) Aplikuesit joshqiptarë, të cilët synonjnë një qëndrim më të shkurtër se 90 ditë në Gjermani ose në zonën Shengen, rezervojnë takimin e tyre përmes sistemit të rezervimit të takimit. Çertifikatë elektronike test në portalin e-Albania. If not applicable, give name of hotel or temporary address in Albania. Për më tepër ndihmë për proceduren e regjistimit në portalin unik qeveritar e-albania, ndiqni këtë video ilustruese: klikoni këtu. 1) Paraqitja personale dhe verifikimi i identitetit 2) Konfirmimi i të dhënave me Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile. Në faqen e saj zyrtare e-albania ka njoftuar se nëpërmjet tij shqiptarët që jetojnë jashtë mund të aplikojnë për:-Aplikim për Vërtetim mbi Verifikimin e Gjendjes Gjyqësore (Dëshmi Penaliteti) -Aplikim për Vërtetim mbi Verifikimin e …. "Aleksander Moisiu" Nr 76, Tirana, Albania Administrator: Anxhela Babaliu NIPT: K12412002L Registered at Tirana, Albania. Paraardhëse Të rinjtë po ikin nga Kosova; Editorial; Blog; Përgjegjësi individuale! …. Kryeministri Edi Rama ka sqaruar proceduart për aplikimin online ne e- Albania për kartat ID dhe pasaporta që do të ofrojë lehtësime dhe heqjen e radhëve duke përgjysmuar kohën. Ndërsa të hënën aplikimet do të mund të kryhen edhe në Konsullatën shqiptare në Selanik. Pas dërgimit të aplikimit drejt ZRPP-së, ai do të procesohet nga specialisti i ZRPP-së dhe në varësi të informacionit kthimi i përgji-gjes dhe i materialeve të kërkuara nga kërkuesi kryhet nëpërmjet informimit me e-mail, dërgimit të përgjigjes elektronike te “Dokumentet e mia” në profilin e qytetarit në e-albania…. JU DO TË PARAQITENI VETËM 1 HERË PRANË ZYRAVE TË. IBAN: IT 11 X 02008 01775 000102592229. Aleat stores the collected data securely in its servers for a period of 3 (three) months after appointment date. Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Studentët, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë nga e Hëna në të Enjte ora 10:30 – 11:30 dhe 14:30 – 16:00, si dhe duhet të dërgohen të skanuara në e …. 2022 Artikel Shënim i rëndësishëm! Kufizimet e hyrjes në Gjermani. Aplikimet në vendlindje për pasaportë/ Ministria sqaron procedurën për dokumentet e lëshuara para 31 dhjetorit 2011 Ministria e Brendshme ka sqaruar ditën e sotme nëpërmjet një njoftimi publik qytetarët në lidhje me aplikimin për kartë identiteti dhe pasaportë. Me fjalë të tjera, është e detyrueshme për qytetarët e Kinës 57 vende të përjashtuara nga vizat për të marrë Kanada eTA online para se të udhëtoni në Kanada. Nxënësit e shkollës 9-vjeçare “Arbëria” në fshatin Halil të Fushë Krujës do të gjejnë institucionin e tyre arsimor të transformuar kur të kthehen në shtator. 8:00 - 16:00 Hëne - Shtunë +38345152222 Na telefono Facebook. Udhetim me pashaporte te skaduar. al/ gjeni shërbimin: ‘Aplikim i Formularit për lëshim ose rinovim të pasaportës’ Në sms dhe e-mail ju vjen linku për të rezervuar datën dhe orën e takimit pranë zyrës ALEAT. Albanian Consulate General in New York, United States. veproni si më poshtë: Hapi i parë: Klikoni Regjistrohu: Kujdes ! Per femijët nën moshën 16 vjeç, aplikimi kryhet me të dhënat e njërit prind, dhe. – Personi i autorizuar pasi identifikohet elektronikisht në e-Albania duhet të zgjedhi llojin e regjistrimit që do të bëjë (regjistrim fillestar dhe ose/përditësim ose ndryshim i të dhënave për pronarët përfitues) dhe me pas do i shfaqet formulari përkatës i aplikimit dhe ta plotësoje. Ata kërkojnë që të shtohen sportelet, pasi e …. Por, për të bërë këto aktivitete, përfundimisht mund t’ju duhet diçka përveç vaksinës: një. Universiteti Aldent Faqja Zyrtare. Me kenaqesi ju njoftojme se Universiteti i Elbasanit ka fituar nje projekt per mobilitetin e 13 pedagogeve dhe te 20 studenteve me Instituto de Educacion Secundaria Ribeira do Louro dhe me Rajonin e Galicias ne Spanje. NE PËRFAQËSOJMË MUNDËSITË! Na kontaktoni në : Email : [email protected] Qytetari pasi hyn te e-Albania klikon fillimisht në opcionin “Aplikim i formularit për lëshim ose rinovim pasaporte…. Qytetari pasi hyn te e-Albania klikon fillimisht në opcionin “Aplikim i formularit për lëshim ose rinovim pasaporte” dhe vijon procedurat. Personat që kanë vizë pune 6-mujore në një nga vendet e BE-së do të lejohen tashmë të aplikojnë për Kartën Blu, në ndryshim nga më përpara ku nevojitej një kontratë punë e …. I fejuari im eshte shtetas shqiptar, rezident ne Kanada (kategoria protected people) mund te udhetoje kudo, pervecse ne Shqiperi. Një aplikim për vizë mund të konsiderohet e pasusksesshme nëse zyrtari konsullor nuk arrin të marrë nga kandidati të gjithë të dhënat e …. Vijojnë radhët e qytetarëve nëpër sportelet ku bëhet aplikimi për kartat e identitetit. AVOKAT PER FAMILJE DHE BIZNES, VIZA DHE LEJE QENDRIMI NE SHQIPERI, RINOVIMI I LEJES QENDRIMIT SI DHE APLIKIMI PER SHTETESINE, SHERBIMET LIGJORE DHE KONTABEL PERFSHIRE SI EDHE NDHMESE JURIDIKE PER KONTRATE PER …. Rezervimin nga aplikuesi për një takim, me qëllim që të paraqitet aplikimi për vizë;; Konfirmimin nga TLScontact për takimin e aplikuesit;; Pjesëmarrjen nga . Aplikim Pashaporte Korce About See all Korçë, Shqipëria 7001 Korçë, Albania 38 peoplelike this 39 people follow this Product/service· Passport & Visa Service Photos See all Videos See all 0:24 Aplikime per Pashaporte ne portalin E-albania ! Ndodhemi 50 metra Larg postes ne korce perball agjensive te udhetimit metro alvavel, prapa Hotel Grand. Pajisja me pasaportë biometrike tashmë bëhet online nëpërmjet e-Albania. Tregoni qartë se jeni anëtar i familjes së një shtetasi të ZEE dhe bashkëngjitni dokumentacionin që tregon lidhjen, p. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit është institucion publik në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK). Rama: Aplikimi për ID dhe pasaporta do të bëhet online. Njoftimi i plotë: Njoftim mbi tërheqjen e dokumenteve biometrikë: Të nderuar bashkëatdhetarë, Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Athinë ju njofton se shtetasit të cilët kanë kryer aplikim për dokumente biometrikë (pasaportë dhe kartë identiteti) nga data 01. Aplikim për Çertifikatë Martese (e vlefshme vetëm per Italinè) Aplikim për Regjistrim Vdekje Aplikim për Certifikatë Vdekje (e vlefshme vetëm për Italinë) Aplikim për Çertifikatë Familjare (e vlefshme vetëm për Italinë) Aplikim për Leje Martese (e vlefshme vetërn për Italinë) Aplikim …. Mësohet se duke filluar nga 19 Marsi 2014, ambasada Britanike do të ndryshojë procedurat e aplikimit për viza për në Mbretërinë e …. Procesi në vijim nuk konsiderohet aplikim zyrtar. U bënë 45 ditë që qytetarët aplikojnë për pasaportën e re në e-Albania. Vizito Qendren e Aplikimit per Vize; Luteni të kontaktoni QAV ne info. Regjistrimet për Programin e Lotarisë DV-2017 mund të kryhen në mënyrë elektronike në: www. rezidentë përtej kufijve, të cilët rezervimin e takimit për të aplikuar për pasaportë dhe ID të re e bëjnë thjesht fare në e-Albania, . Përmes e-Albania e gjithë procedura bëhet më e lehtë dhe më e …. Këtu kemi listuar pyetjet që na janë drejtuar më shpesh, me qëllim për t‘ju ardhur sadopak në ndihmë. “Sqarojmë shtetasit emrat e të cilëve nuk gjenden në listat e zyrave postare të marra nga Ministria e Brendshme se nuk do t’u duhen dy certifikata, njëra për marrjen e kuponin bashkëngjitur me deklarimin, që do të bëjnë në zyrat postare dhe tjetra për aplikim…. Jo të gjithë që aplikojnë për vizë duhet të paguajnë tarifën e aplikimit. TV Ora News është televizion lider në tregun e medias informative me një eksperiencë dhe kontribut 14 vjecar në shërbim të …. Kjo sipas institucionit do të zgjidhë një ndër problemet kryesore të marrjes së dokumenteve zyrtare, duke përshpejtuar procedurat. Dosja “Ndragheta”/ Biznesmeni italian i penduar: Ministri shqiptar i korruptuar mbronte… AKTUALITET. Aplikimet pranohen dhe analizohen të gjitha, ndaj nuk është e …. al nuk ka nje opsion anullim te dates per aplikim per pasaporte. al/ Pershendetje!A mund te aplikoj ktu per rinovim pashaporte per prinderit se kane nxjerr vec kartat por duan dhe pashaportat jane bere moshe nga 83vjec Apo nuk kane nevoje me per …. Aplikime për pasaporta dhe Kartë ID, radhë në ambasadën shqiptare në Athinë. Ofrimi i shërbimeve qeveritare përmes internetit pritet të fuqizohet edhe më shumë në vitin 2020, sipas një njoftimi për shtyp të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacioni (AKSHI). Do doja te dija nena ime 70 vjece eshte ne greqi por me pashaportat e reja rregulli eshte 3 muaj cfar duhet te bej ajo ;;per mos te shkuar ne shqiperi sepse ne shqiperi nuk ka njeri qe te jetoj ;;2 vellezrit jan me dokumenta ne greqi ;;dhe ai i vogli e mori ne greqi nenen tani ;;ndonje aplikim apo forma per …. Organi kompetent për lëshimin e tyre është Ministria e …. Austria Visa Information In Kosovo Albanian Visa Types. PLATFORMA QEVERITARE E NDËRVEPRIMIT. - Identifikohuni në portalin e-Albania - Zgjidhni shërbimin “Aplikim për pasaportë dhe kartë identiteti” - Klikoni butonin "Përdor" - Zgjidhni nëse do të kryeni një aplikim të ri apo do të gjurmoni statusin e një aplikimi ekzistues - Për të gjurmuar statusin e një aplikimi ekzistues, vendosni numrin e aplikimit dhe më pas. Neni 4 Kërkesa për aplikim Kërkesa për aplikim, së bashku me dokumentet e …. Orari i punës: hënë – premte 09:00 – 15:00 ora. Kthehuni në këtë faqe interneti dhe plotësoni hapat e mëtejshëm të aplikimit për të catkaur një takim në Seksionin Konsullor: Krijoni një llogari përdoruesi. Klikoni butonin “Dërgo” për finalizimin e aplikimit tuaj; Të dhënat e . te licensave / autorizimeve dhe certifikatave per ushtrimin e veprimtarise ne trasportin. Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë në Milano, Milano. 00, diten e premte, 11 Dhjetor 2020. Takim për aplikim kartë/pasaportë. Tarifa e regjistrimit përfshihet në tarifën e studimit dhe për të gjitha programet që ofron Universiteti “Barleti” është 500 Euro dhe paguhet nga Studenti menjëherë pasi ai është regjistruar në UB. Çdo pjesetar i stafit akademik do te marre nje burse ditore si dhe shpenzimet e udhetimit. Për çdo qytetar shqiptar apo të huaj që zotëron apo administron një biznes, e-Albania ofron mundësinë e regjistrimit të biznesit. Mjafton të futeni në portalin e-Albania…. VIZE PER TURIZEM Viza për Turizëm i lejon hyrjen në Itali. Kanë kaluar vetëm 3 ditë nga mbyllja e pothuajse të gjitha sporteleve të shërbimeve në vend. Ju informojme se ne web e-albania. Dokumentet Per Vize pdfsdocuments2 com. THIRRJA PËR KULTURË - FESTIVALE, MBËSHTETJE TË AKTIVITETEVE VJETORE, MUZIKË, SHOQËRI KULTURO ARTISTIKE, TRASHËGIMI KULTURORE DHE TURIZËM. Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit. Transferohu - Universiteti "Barleti". Rezervim për Kontrollin Tek Vërtetim leje drejtimi. Këto dy shërbime realizohen nëpërmjet portalit e-albania. PËR TË MËSUAR PROCEDURËN ONLINE TË APLIKIMIT PËRMES PORTALIT E-ALBANIA. Kur te vemi ne Shqiperi do te aplikoj per pashaporte tjeter. Hipoteka, procedurat e reja për të marrë tapi. nË platformËn https://e-albania. Në shumë raste, zyrat gjermane …. The embassy of Albania in London is located at 33 St George’s Drive and can be contacted by telephone on 20 7828 8897 as well as by email …. Madhësia dhe dimensionet e fotografisë së pasaportës. Dhe në kaq pak kohë janë 59 mijë qytetarë të cilët kanë aplikuar, ose rreth 1300 të shërbyer çdo ditë. Si dhe cfare duhet te bej per te aplikuar per nje pashaporte …. Aplikim për Vërtetim konsullor i ndryshëm Aplikim për Përkthim Aplikim për Legalizimin e dokumenteve Aplikim për Leje Kalimi 13 SHËRBIMET Që QYTETARI DO TË PARAQITET VETËM NJË HERË PËR TË FIRMOSUR (NË AMBASADAT DHE KONSULLATAT E RSH-së) Aplikim për Shtetësi shqiptare me dhënie Aplikim …. Procesi i Aplikimit në rast humbje të Pasaportës Biometrike (në Shqipëri) dhe dokumentat e kërkuar në shtim të hapave të mësipërm: Raport Policie origjinal për humbje/vjedhje të Pasaportës me të dhëna të sakta të dokumentit/qytetarit. te dhenat per aplikim Ne Konsullaten e Pergjithshme ne NY kryhet aplikimi per pasaporte dhe ID se bashku. Për rrjedhojë, aplikimet për vizë do të pranohen tek Qendra e Aplikim. Aplikim për vizë britanike, ndryshojnë procedurat. Aplikimi online për pasaportë biometrike, Çuçi jep detaje. Aplikim për Pasaportë dhe Kartë Identiteti. Studentët mund të aplikojnë në Rektoratin e UPT tek zyra e …. Lëshimi i certifikatës: certifikata lëshohet brenda 30 minutash pas nënshkrimit të kontratës në tabletë, nëse kontrata nënshkruhet deri në orën 15. Një ditë më parë, edhe Kryeministri Edi Rama foli sërish për “E-Albania” nga qyteti i Durrësit për shërbimet online që ofron ky portal. ATSH është e vetmja agjenci zyrtare multimediale e lajmeve në Shqipëri. com, konsulli Rezar Shkëmbi nga zyra konsullore e …. Tek portali E-Albania gjeni udhëzime të detajuara për të gjitha shërbimet e …. Pas ndërprerjes së punës së institucioneve nga pandemia e …. Në njoftimin e saj, ministria sqaron se të gjithë ata që janë pajisur me dokument identifikimi para datës 31 dhjetor të vitit 2011 duhet të plotësojnë formularin online në portalin E-Albania. Kryerjen e çdo lloj aplikimi konsullor që ofrohet nga e Albania; Mbylljen e takimit për aplikim për nxjerrje pasaporte. Numër i celularit të prindit/kujdestarit ligjor Required. Ju lutem si veprohetne rastin kur te eshte skaduar pashaporta dhe karta e indetitetit shqipetare dhe me duhet te shkoj ne shqiperi arsye personale. Shqiptarët nga 142 euro që bën kostoj e pasaportës bashkë me kartën e idenditetit paguajnë sot në përgjithësi 158 euro, pra rreth 12 % më shumë të vlerës së pasaportës. Kontrata e konçesionit u ratifikua me ligjin nr. Portali qeveritar E-Albania ju vjen në ndihmë të gjithë atyre qytetarëve që do të dalin jashtë Shqipërisë me makinë. Orari për telefonata: hënë – premte 10:00 – 12:00 ; 13:30 -15:00 ora. Nderkohe, nepermjet portalit qeveritar e-Albania, ju mund te nisni proceduren e aplikimit online per pasaporte,. 00 CEL: 0692000200 Zyrat Vendore te Gjendjes Civile E hene – e …. Aplikimet në vendlindje për pasaportë/ Ministria sqaron procedurën për dokumentet e lëshuara para 31 dhjetorit 2011. Ambasadën e Republikës së Shqipëris në Londër u bë prezantimi i librit të botuar së fundmi i autorit Sir Noel Malcolm ’Agents of Empire’. Kete vere kemi plan te shkojme ne Shqiperi nga Toronto. 0714-Vërtetim mbi Vetë Deklarimin për Bllokimin e dokumenteve. Aplikim për pajisje / rinovim pasaporte apo kartë identiteti Tashmë pothuajse të gjitha shërbimet që më parë kryeshin fizikisht nëpër disa institucione janë kthyer në online për shkak të lehtësimeve por dhe prej situatës së Covid-19. al mund të bëhet rezervimi pranë zyrës së kompanisë së prodhimit të pasaportave dhe kartave të identitetit. Dokumentacioni i nevojshëm 1) Certifikatë familjare; 2) Pasaportë e modelit të vjetër dhe/ose; 3) Dokument tjetër i vlefshëm me fotografi lëshuar nga vendi pritës; 4) Kuponi për pasaportën ose; 5) Konferma për kryerjen e pagesës në llogarinë e përfaqësisë. ATSH ka marrëdhënie kontraktuale me AFP, DPA, ANSA, HSINHUA, Anadolu Agency, TANJUG, APA e tjerë. Ministria e Brendshme jep udhëzime për të gjithë ata shtetas të Shqipërisë, që duan të aplikojnë për …. regjistrimi per Sesionin e Prillit fillon nga data 25. Ne rast se zgjidhni ta terhiqni pasaporten vete, duhet te paraqiteni ne Konsullate me riçevuten qe do t’ju leshohet diten e takimit dhe dokumentat e aplikimit. Ne rast se zgjidhni ta terhiqni pasaporten vete, duhet te paraqiteni ne Konsullate me riçevuten qe do t'ju leshohet diten e takimit dhe dokumentat e aplikimit. “Aplikim për kartë identiteti dhe pasaportë për shtetasit shqiptarë brenda Republikës së Shqipërisë. kosovo mvep • procedura e lËshimit tË vizËs. Sa dokumente duhen për të marrë vizë amerikane Periskopi. Shfletues i papërshtatshëm! Aplikacioni punon më mirë me versionet e fundit të Chrome ose Firefox. Fotokopje të dokumentave të mësipërm. Per terheqjen e pasaportes Konsullata ofron sherbimin postar duke bere te mundur dergimin e pasaportes ne adresen tuaj te banimit ne Itali dheçdo shtet tjeter. Nuk kam besim se prokuroria do ta gjejë të vërtetën e …. Të dhënat personale do të përpunohen e përdoren nga DPPM, në cilësinë e Kontrolluesit, apo nga persona të tretë të caktuar nga DPPM, në cilësinë e Përpunuesit, ekskluzivisht për të komunikuar me subjektin, për sa i përket procedurave të lidhura me këtë aplikim…. 2019, kanë afat kohor për tërheqjen e tyre deri më 30 prill 2021. dhe jashtë saj, shumë njerëz kanë filluar të ëndërrojnë ditën kur do mund të udhëtojnë përsëri, apo edhe të shkojnë përsëri në kinema, etj. Aplikimi i formularit për lëshim pasaporte për herë të parë ishte 72 mijë. Aplikimi online për shërbimet pranë zyrës konsullore në Romë e konsullatave në Bari e Milano. al/ GJENI SHËRBIMIN: "APLIKIM I FORMULARIT PËR LËSHIM OSE RINOVIM TË PASAPORTËS". Vlefshmëria e pasaportës për shtetasit nën moshën 16 vjeç. from partners albania partnersalbania happy to announce the 3 year programme supporting civil society in albania and kosovo funded by the norwegian ministry of foreign affairs represented by the norwegian embassy in prishtina and implemented by kcsfoundation in partnership with partnersalbania, t rejat e fundit kujtes 30 prill afati i fundit pr dorzimin e …. Më tej, klikohet tek “Aplikim i formularit për lëshim ose rinovim pasaporte”, në të cilin zgjedhim “përdor”. aplikim karte dhe pasaporte n njsit 5, veliaj lloton e kthyem nga qendr e vesit n qendr, shkolla e policis aplikimet do t vazhdojn deri n, ftes pr aplikim pr pozicionin financier projekti, nuk ka aplikim …. - pergatitje aktesh te ndryshme, prokura - legjislacioni fiskal. Studentët e interesuar, me mesatare mbi 7. REPORT TV siguron fotot e kohëve të fundit të Laert Haxhisë dhe Orges Bilbilit, të cilët janë autorët e vrasjes së Zamir Latifit dhe Jurgen …. Personat nën moshën 24 vjeçare duhet të posedojnë sasinë e parave në vlerë prej 533,85 Euro/muaj e cila e shumëzuar me muajt e vitit kap shumën e 6406,2 Euro/vit, ndërsa personat mbi moshën 24 vjeçare duhet që të posedojnë sasinë e …. Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania (https: Kërko shërbimin dhe zgjidhni atë që ju nevojitet, p. Emigrantët shqiptar në Greqi, nisën dje aplikimet për pasaportë biometrike dhe kartë identiteti në Ambasadën e Shqipërisë në Athinë. Gjatë ditëve në vijim ISSH, do të shpjegojë hap pas hapi mënyrën e aplikimit për të gjitha shërbimet që ky institucion ofron nëpërmjet platformës “e-Albania”, sqarojnë burimet zyrtare të Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Qytetari pasi hyn tek e-Albania…. Sherbime dhe Produkte – Law Consulting. Shtetasit nën moshën 16 vjeç duhet të kryejnë procedurat për aplikim dhe tërheqjen e …. fotografi pasaporte; 3 kopje e lejeqëndrimit të tij; nevojshme prania e partnerit, i cili banon ne mbasadës Zvicerane. Në rastin e qytetarëve shqiptarë dhe të huaj të pajisur me. Aplikimi per pasaporte karte identiteti ne e. Të kenë faturën e pagesës për provimin e certifikimit; 3. Open Data Albania, Minoritetet etnike në Shqipëri. Kërko shërbimin: Aplikim për pasaportë dhe kartë ID/prokurë e posaçme/ . -Instant, Arkiva, Lajme, Të fundit. U pajis me pasaportë nga arratia, Report Tv. Qytetarët duhet të jenë të pajisur me maska, doreza dhe dezinfektant për të mbrojtur veten dhe të tjerët, ndryshe nuk do marrin shërbim në sportelet e DPSHTRR. “Aplikim për regjistrim fëmije” është një shërbim elektronik, i cili u mundëson shtetasve shqiptarë të dërgojnë online një kërkesë për regjistrim fëmije, për të dorëzuar më pas me postë ose personalisht, dokumentin e …. me dokument pas kësaj date duhet të rezervojnë një takim pranë zyrave aleat. Emri i pritësit ose i kompanisë/ institucionit në Shqipëri dhe personi i kontaktit n ë kompaninë/institucionin pritëse. Aplikimi për pasaportë për të gjithë qytetarët shqiptarë bëhet njëkohësisht me aplikimin për letërnjoftim elektronik në rast se qytetari nuk e zotëron atë. Për të aplikuar fillimisht dërgoni aplikimin tuaj online. Të gjithë shqiptartë që janë pajisur me dokument identifikimi para datës 31 dhjetor të vitit 2011 duhet të plotësojnë formularin online në portalin E-Albania. Dokumentet e nevojshme për aplikim: Kopje e …. Përbëjnë përjashtim, nuk ju nevojitet një vize e tillë per …. E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e …. veproni si më poshtë: Hapi i parë: Klikoni Regjistrohu: Kujdes ! Per femijët nën moshën 16 vjeç, aplikimi kryhet me të dhënat e njërit prind, dhe tek formulari aplikimit klikoni lart djathtas «aplikoj për fëmijë». Përshkrimi Pajisja e shtetasve shqiptarë me pasaportë biometrike për jashtë shtetit për fëmijët nën 16 vjeç. Lotaria e Vizave Amerikane. Aplikimi Per Pasaporte Shqiptare Online. " Aplikim për leje kalimi " (Laissez Passer) është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë të. General Information about Albanian Biometric Passport (in Albania) Passport validity is 10 years for majors and 5 years for citizens under 16 years old. NJOFTIM - UPT hap thirrjen për aplikim në kuadër të programit ERASMUS+ me Riga Technical University. Konsullata e Përgjithshme e RSH-së në Selanik ju njofton se, kanë mbërritur Pasaportat dhe Kartat ID për të gjithë shtetasit të cilët kanë aplikuar DERI MË datë 15 prill 2022. Kryeministri Edi Rama sqaron sërish procedurën për marrjen e pasaportës dhe kartës së indetitetit. nevojitet të plotësoni online në portalin e-Albania formularin e lëshuar nga . Çdo qytetar mbi moshën 16 vjeç aplikon me të dhënat e …. Deklaroj qe njoh dhe zbatoj Ligjin nr. Në rastin e jashtëzakonshëm kur paraqita e aplikuar nga aplikuesi ose kur ndonjë dokument tjetër humbet ose dëmtohet rëndë, gjë e cila bën që pasaporta ose dokumente të tjera të humbasin apo të bëhen të papërdorshme për shkak të pakujdesisë së madhe nga TLScontact, TLScontact do ta rimbursojë aplikuesin vetëm për tarifën e shërbimit dhe për tarifat e …. Çelje depozite me Afat ose Optimal, aplikim …. Për t’u pajisur me pasaportë biometrike, qytetari pasi hyn te e-Albania klikon së pari në opsionin “Aplikim i formularit për lëshim ose rinovim pasaporte” dhe vijon procedurat. Ju mund te provoni te rezervoni nje date tjeter kur ju e keni me te arsyeshme nepermjet ealbania. Njoftim publik për marrjen e ambienteve me qera nga Bashkia Durrës për tu përdorur si zyra për Njësinë Administrative nr. E-Albanias gjatë 2018-s numëron 162 540 përdorime të shërbimeve konsullore, të cilat i kryeson si i përdorur më shumë shërbimi: Aplikim …. Ju lutemi shkruani emrin dhe mbiemrin tuaj, datën e lindjes, kombësinë, numrin e pasaportës tuaj dhe vlefshmërinë e saj, llojin e aplikimit (në rast aplikimi për kartën e punonjësit ju lutem vendosni numrin e vendit vakant të punës), numrin e telefonit dhe adresën e e-mailit. Nga: ORNELA MANJANI Drejtuesit e mjeteve mund të verifikojnë nëse kanë gjoba të prapambetura nga policia rrugore ose Drejtoria e Shërbimit të Transportit Rrugor në portalin ‘e-Albania’. Tani gjithcka qe ju duhet e keni ne e-Albania Ne ju ndihmojme te hapni llogarine personale ne e-Albania dhe aplikim per cdo nevojen tuaj, Ju krijojme nje account email ku cdo informacion do ju vij tek email juaj. Passport - All Albanian citizens apply! For children under 16 years old, one of the parents, a person authorized by the Attorney or a legal Custody must be present! For the first time: Original Voucher purchased at Post Passport Police Self - Statement Form * Valid ID card (for citizens over 16 years old). Policia e Kosovës ka hapur konkurs për punësime të reja në këtë institucion. “ Aplikim për leje kalimi ” (Laissez Passer) është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve shqiptarë jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë të. Për lëshimin e Kartës së Posacme të Homogjenit (E. E-Albania ju mundëson një paketë prej 36 shërbimesh elektronike duke nisur që nga aplikime për certifikata, leje kalimi, pasaportë/kartë ID, asistencë, deklarata noteriale, lidhje martese etj. Përpara aplikimit për pasaportë biometrike me proces normal apo me në portalin e-albania : Aplikim për kartë identiteti dhe pasaportë . The consulate general of Albania in New York is located at 320 E, 79 Street and can be contacted by telephone on 212 255 7381 as well as by email consulate. aplikim për pasaportë dhe kartë identiteti, aplikim për prokurë të posaçme, aplikim për leje kalimi, aplikim …. Përzgjidhet lloji aplikimit, “aplikim për veten”, “aplikim …. Për lejet e drejtimit të lëshuara nga shtetet e huaja me të cilat Republika e Shqipërisë ka marrëveshje reciproke për njëvlefshmërinë (konvertimin) e lejeve të drejtimit, DPSHTRR komunikon me palën e huaj për të konfirmuar vërtetësinë e …. Vendosni kodin në rubrikën ku ju kërkohet si dhe aktivizimin e llogarisë nga e …. Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato. Në ATM-të jashtë Shqipërisë: 2. vize per turizem viza për turizëm i lejon hyrjen në itali. Albana says: June 25, 2021 at 2:17 pm Me ka humbur pashaporta Si mund ta shpall te humbur. U bënë 45 ditë që qytetarët aplikojnë për pasaportën e re në e-Albania…. Më 1 tetor u hapën aplikimet për Lotarinë Amerikane DV-2017. Plotësimi i regjistrimit dhe lëshimi i çertifikatës së regjistrimit, janë evidenca e aplikantit për regjistrimin e biznesit, për regjistrimin fiskal të biznesit (tatim taksa), për regjistrimin në sigurimet shoqërore, për regjistrimin në sigurimet shëndetësore si dhe regjistrimin me autoritetet e …. Në rast pamundësie, mund të aplikojnë tek portali e-albania për Aplikim për leje kalimi (Laissez Passer). Vërtetim të listës së notave dhe krediteve; 4. Çdo biznes i regjistruar ka detyrimin kushtetues për të paguar taksën. Për të aplikuar për një pasaportë për. TIRANË, 29 maj/ATSH/ Pajisja me pasaportë biometrike tashmë bëhet online nëpërmjet e-Albania. Tani gjithcka qe ju duhet e keni ne e-Albania Ne ju ndihmojme te hapni llogarine personale ne e-Albania dhe aplikim per …. Paraqitja E Kërkesës Për Vizë D Për Shtetasit E Huaj. Shënim: Çdo aplikim për vizë amerikane është unik. Një njoftim i rëndësishëm vjen për të gjithë personat që duan të apikojnë për pasaportë biometrike. Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat e sakta Aplikim për Vërtetim çertifikatë lindje Aplikim për Vërtetim çertifikatë Martese Aplikim për Vërtetim çertifikatë familjare Aplikim për Vërtetim konsullor i ndryshëm Aplikim për Përkthim Aplikim për Legalizimin e dokumenteve Aplikim …. Për rastet kur provimet e dhëna nuk janë ekuivalente me Maturën Shtetërore, komisioni cakton shkollën ku shtetasi do të kryejë provimet me zgjedhje dhe do të plotësojë Formularët A1 dhe A2. Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme mbi Zyrën vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, mbi pronën, mbi shërbimin/shërbimet e …. Policia e Durrësit ka ndaluar një punonjës të gjendjes civile në Vllahinë të Vlorës, pasi në bashkëpunim me disa persona të tjerë kanë regjistruar një shtetas me gjeneralitetet e një personi tjetër që kishte vdekur në 1997. Cdo shtetas nen moshen 16 vjec, mund te pajiset vetem me pasaporte biometrike. Ai tha se fillimisht duhet të aplikohet tek portali . Decisiva la rete di Girelli al 38' del secondo tempo. Rinovoni një Pasaportë për të Rritur. Muajt e izolimit kufizuan shumë qytetarë, të cilët nuk arritën të aplikojnë për të siguruar dokumentet biometrike, si karta, apo pasaporta. com është një ndër portalet me më shumë informacion rreth Shqipërisë (Albania) në internet. Së pari pas logimit në poratlin e-albania kërkohet shërbimi “Aplikim për çregjistrim të përhershëm mjeti” që është një shërbim elektronik, …. Pasaportat biometrike, ndryshon forma e aplikimit. Per te gjithe te interesuarit e Lotarise Amerikane ofrojme asistence per aplikim. Çdo ditë në portalin qeveritar e-Albania shtohen shërbimet e ofruara duke na i lehtësuar procedurat me vetëm një klikim. Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e …. Por sa njohuri kanë qytetarët për të përdorur shërbimet e “E-Albania…. Aplikimi online për pasaportë dhe kartë ID/ Hapat që duhet të ndjekin qytetarët. Korçë-Ersekë, firma e ish-deputetit Ndue Kola fiton edhe lotin e 4-t…. Pajisja me pasaportë biometrike. Gjatë Shtatorit shërbimi më i përdorur është certifikata familjare me mbi 207 mijë aplikim. Duke nisur nga 14 janari shqiptarët rezidentë në Turqi mund të pajisen me dokumente biometrike në Konsullatën e Përgjithshme në Stamboll. Vizë hyrje për formim profesional. Çdo subjekt tatimpagues ka të drejtë të …. Kryeministri Edi Rama lajmëroi se do të mbyllen sportelet dhe do të punohet vetëm me e-albania. Heq dorë nga e drejta e parablerjes për sipërfaqen e kompensuar, në rast se shpallem fitues në këtë aplikim. Pas shqyrtimit të aplikimit, qytetarët do të njoftoheni brenda 1 dite për aplikim emergjent dhe brenda 7 ditësh për aplikim normal nga Policia e Shtetit, e më pas duhet të vijoni me rezervimin e takimit pranë zyrave të ALEAT. 21, 22, 30 dhe 32 (shënuar me *) Kutitë 1 - 3 plotësohen sipas të dhënave në dokumentin e …. Aplikim për pasaportë dhe kartë identiteti. Aplikimi për vizë Shengen apo vizë turistike në Finland. Që prej së martës, të gjithë qytetarët që duan të pajisen me pasaportë apo kartë identiteti mund ta marrin shërbimin nëpërmjet portalit e-Albania. Nga janari deri më 15 nëntor nuk ka pasur asnjë aplikim për leje-qëndrim të përhershëm, kurse leje-qëndrimet e …. The consulate general of Albania in …. Dokumentat qe duhet te kete me vete : Pasaporta biometrike e dëmtuar. Për tërheqjen e pasaportës biometrike dhe kartës të identitetit ID mund të paraqiteni në konsullatë çdo ditë gjatë orarit zyrtar, nga e hëna. Shërbimin Online Banking: Kryerjen e pagesave të faturave utilitare, kryerjen e xhirimeve ose transfertave në çdo moment. Frekuentimi: 2 herë në javë (e martë; e premte ) orari 17. Cdo shtetas qe ka mbushur moshen 16 vjec mund te pajiset me leternjoftim dhe pasaporte biometrike. Pasaporte biometrike Numri total i aplikimeve, 802. Kriteret e aplikimit për transferim ose regjistrim në program të dytë studimi. Here, we're hoping to jump-start your research. Ky shërbim mundëson rregjistrimin e subjekteve tatimpaguese dhe pajisjen me çertifikatën e rregjistrimit dhe Numrin e Identifikimit të Personit të Tatueshëm (NIPT). Përgatitjen e dokumentacinit e …. 3) Marrja e fotos dixhitale, 4) Skanimi dhe marrja e shenjave të gishtërinjve, 5) Depozitimi i nënshkrimit elektronik, 6) Rimarrja e shenjave biometrike për tërheqjen e ID-së. Miratoi kërkesën e Domart Konjarit për tu pajisur me pasaportë biometrike me identitet të rremë prokuroria vë në hetim policin e komisariatit numër tre në Tiranë, i cili rezulton të jetë inspektori i zonës ku ka paraqitur lejen e banimit Konjari. al/ GJENI SHE?RBIMIN: ?APLIKIM I FORMULARIT PE?R LE?SHIM OSE RINOVIM TE? PASAPORTE?S? NE? SMS DHE E …. Shkruar nga: • Çdo shtetas qe ka mbushur moshën 16 vjeç mund te kryeje një aplikim të vetëm në zyrat e aplikimit për tu pajisur me letërnjoftim dhe pasaporte …. formulari i aplikimit – panel physicians site for u s. Read about the important roles that vitamin E plays in your body and the ways you can maintain adequate levels through diet and supplements. Drejtoria e Kulturës, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve nga Komuna e …. Njoftim !Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për trajnim për studentët e Universitetit të Tiranës në …. Pas kryerjes së aplikimit nga e-albania, ajo do të trajtohet me çështje nga inspektorët e administratës tatimore, të cilët do të marrin vendimin përfundimtar: Aprovim ndryshim të dhënash regjistrimi të tatimpaguesit ose Refuzim ndryshim të dhënash regjistrimi të tatimpaguesit duke dhënë arsyen përkatëse. Kjo punë gjithashtu mbështet qëllimet e Mbretërisë se Bashkuar për të reduktuar krimin e organizuar që ndikon në të dy vendet tona. Mësohet se duke filluar nga dita e nesërme qytetarët mund ta kryejnë këtë process pa patur nevojë për formular nga policia. Të gjithë atë që duan të marrin një dëshmi penalitetit, tanimë nuk duhet të ndjekin procedurat e gjata të shkuarit në postë dhe për të pritur disa ditë derisa ta merrni. Portali e-Albania, përveç shërbimeve të shumta që mund të merrni, tanimë i është shtuar edhe një tjetër. Hapet konkursi në Policinë e Kosovës. Aplikim Për Pasaportë Home; Aplikim Për Pasaportë Dhuro nje peme per Krujen. Çdo shtetas shqiptar që do të aplikojë për vizë për të udhëtuar në Mbretërinë e Bashkuar pas datës 19 mars duhet të marrë parasysh procedurat e ndryshuara për aplikim. Pershendetje ! Ju lutem me sqaroni sepse kur erdha ne Angli bera martesen me shtetas anglez pastaj aplikova per nenshtetsi dhe kur aplikova per nenshtetsi ndrova mbirmrin mora mbirmrin e burrit dhe kur aplikova per pashaporte me kerkuan Te nderroj mbiemrin dhe ne pashaporten Shqiptare. PROCEDURA E APLIKIMIT PËR VIZA AFATSHKURTE. për aplikim? Mënyra e pagesës 3 - 4 AL083019_FSDKSH. Pas rezervimit në sistem Ju do të merrni një E-mail automatik me konfirmimin e …. Nese keni haruar fjalekalimin e E-albania mund te shi. Qytetarët që paraqiten në sportel duhet të respektojnë radhën dhe distancën prej të paktën 2 metra nga njëri-tjetri. Ministria e Brendshme njoftoi se qytetarët kanë mundësi të kryejnë aplikim për regjistrim fëmije online përmes portalit e-Albania. mund te applikoj vetem per karten e identitetit jo per pashaporte. Si te shkarkoj faturen per aplikimet ne IAL ne U. Aplikim në formë elektronike për kopshtin dhe klasën e I-rë. Dhe aty corridoret Jane pak te ngushtme , dhe Kure pret per. Punonjësit e Albanian Courier do t’ju njoftojnë se ku dhe kur do të tërhiqni pasaportën tuaj. NJOFTIM Ju njoftojmë se në datën 24 Dhjetor 2020 ne oren 10. Tani që vaksinat e koronavirusit kanë filluar të përhapen në SH. Të dashur bashkatdhetarë, Në vijim të kujdesit që shteti shqiptar tregon ndaj bashkatdhetarëve në vende të ndryshme të Europës dhe botës, Ambasada Shqiptare në Londër filloi me datën 7 qershor 2013 proçesin e pranimit të aplikimeve për letërnjoftim elektronik dhe pasaportë biometrike, bazuar ky dhe në Vendimin e …. E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Vendbanimi (fshati/qyteti) Required. Italian Embassy in Pristina Kosovo. 399 · 330 persone ne parlano · 716 persone sono state qui. Në konsullatën e Barit ka nisur procesi për pajisjen me dokumente biometrike, pasaporta dhe karta identiteti. Në platformën https://e-albania. Tashmë Aplikimet për vizë nuk do të pranohen më nga ambasada. Ku vetëm sot në mëngjes ka pasur fluks qytetarësh dhe një […]. A ka mundesi te udhetojme me kete pashaporte. Dokumentat e nevojshme për aplikim: Listë notash; Fotokopje e pasaportës; Vërtetim që jeni student i UE-së; Certifikata e gjuhës së huaj që vërteton njohuritë e gjuhës angleze (niveli B2); CV në anglisht; Letër motivimi. TË DHËNAT E APLIKANTIT Emër/ Mbiemër: Emri i Babait: Datëlindja: Numër telefoni: Adresa e …. Nese nuk keni aplikuar ende per Pasaporte mund ta beni tani me ndihmen e kesaj video. Letra Motivuese (n pak fjal ) How to write a job …. Kryerjen e çdo lloj aplikimi konsullor që ofrohet nga e Albania Mbylljen e takimit për aplikim për nxjerrje pasaporte. Even now as I type this, my mind is drifting off in… Read More » Eating Albanian. Të dashur bashkatdhetarë, Në vijim të kujdesit që shteti shqiptar tregon ndaj bashkatdhetarëve në vende të ndryshme të Europës dhe botës, Ambasada Shqiptare në Londër filloi me datën 7 qershor 2013 proçesin e …. Informata TERMINA ONLINE PER VIZA. Bëhet fjalë për rastin e gazetarit Flamur Vezaj i cili ndodhet në Amerikë, por të dhënat e tij janë dekonspiruar pasi i ka vendosur në e-albania për aplikim për pasaportë. Njoftim i rëndësishëm për të. Visa center vazhdon me dy pjese te procesit. bashkëshorti/ bashkëshortja dhe per fëmijët e mitur të cilët dëshirojnë të jetojnë tek prindi në Zvicer që kanë leje qëndrimi B, C, F ose shtetesi Zvicrane. Aplikim per pashaporte Aplikim për pasaportë & kartë identiteti Nga Asistente ZyreXhenis Tufa Aplikim për pasaportë & kartë identiteti Tashmë pothuajse të …. Siç edhe ishte njoftuar, tashmë çdo lloj veprimi do të bëhet online, përmes e-Albania…. Regjistrimin pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore të juridiksionit sipas ndarjes administrative, e kryejnë personat e mëposhtëm : OJF. Orari i shperndarjes ne Përfaqësi është…. Kjo është faqja zyrtare e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. E-1 and E-2 visas may not be issued to a principal alien if he/she is a stateless resident. Pasaporta e Shqipërisë është dokument identifikimi dhe udhëtimi që përdoret nga shtetasit shqiptarë për të kryer udhëtime jashtë kufijve të Shqipërisë dhe shërben për të provuar shtetësinë shqiptare dhe për të identifikuar mbajtësin e saj. Kërkesa për kryerjen e një shërbimi nga Zyra e …. - Edgar Allan Poe - "Marginalia" Reply on Twitter 1514668205213691912 Retweet on Twitter 1514668205213691912 Like on Twitter 1514668205213691912 Twitter 1514668205213691912. Te cuar kunaten dhe 2 persona te tjere. If you live in Albania: You can complete an application form and apply at any post office in Albania. E-Albania - Kërkoni të rinovoni pasaportën dhe Kartën e. Në rast se nuk disponohet asnjë dokument pronësie të dorëzohet detyrimisht kopje e …. Udhezuesi_per_APLIKIM_THIRRJA_2. *Në rast se nuk keni mundësi t’i dorëzoni këto dokumenta në mënyrë elektronike, ju lutemi t’i dorëzoni ato dorazi tek shkolla Nehemia pas datës 18 maj 2021. Pasaporta Biometrike kushton 108 Euro. Si veprohet Prej prillit të vitit të shkuar, portali qeveritar e-Albania përbën një hallkë të rëndësishme e të domosdoshme në marrëdhënien e shqiptarëve në Itali me administratën shqiptare, veçanërisht me konsullatat në Milano e …. 12 30 Ambasada e Republikës së Sllovenisë ne Prishtin''Canada Visa Information Albania Home Page May 14th, 2018 - QAVK ja nuk ka asnjë rol dhe nuk ushtron asnjë ndikim mbi rezultatin e një aplikimi dhe nuk ofron asnjë këshillim vlerësues Për më shum''aplikacion per vize italiane ne prishtine zip 1 beauty may 13th, 2018 - gt gt gt aplikacion per …. Në përfundim të regjistrimit do t’ju vijë një kod me 4 shifra në e-mailin tuaj dhe një link për aktivizimin e llogarisë suaj në e-albania. An E-1 and E-2 visa may be issued only to a principal alien who is a national of a country having a treaty, or its equivalent, with the United States. Në portalin qeveritar e-albania janë shtuar edhe dy shërbime të reja për shqiptarët që jetojnë dhe punojnë jashtë. Aplikimi për leje 6483 përdorime 474aplikime ; Aplikim për pasaportë ose kartë identiteti 3152 përdorime 1155 aplikime; Deklarim dhe pagesë kontributesh 2397 përdorime 10 091 aplikime; Faturat e energjisë elektrike 2126 përdorime 949 aplikime; Aplikim …. Time that you fant to stay in Albania. (dërguesit) intestato al CONSOLATO. 394/4 ka për objekt një ndryshim në udhëzimin e mëparshëm nr:308, datë 08. Open Data Albania ka bërë një hulumtim mbi popullatën e minoriteteve kombëtare dhe kulturore …. Prezente me lajmet e saj në agjencitë më të mëdha të botës, ATSH ka filluar të funksionojë menjëherë pas Shpalljes së Pavarësisë, më 28/12/1912. Sipas deklaratës, udhëzimi me nr. Aplikim për vizë me qëllim studimesh ne Gjermani. Në portalin e albania, vendosni kodin NID qe ndodhet ne kartën e …. Strukturat e Policisë së Shtetit janë të angazhuara për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e …. E albania sherbime per qytetaret. Ketu me kerkojne fotokopje te ID shqiptare, nderkohe qe ai nuk mund te aplikoje per …. Thirrje per aplikim per mobilitete studentesh dhe pedagogesh me Spanjen. Tarifa e studimit për një vit akademik përbëhet nga tarifa e …. Kualifikohen për Kredi të gjithë shtetasit Shqiptarë, me rezidencë në Shqipëri, me të ardhura të rregullta, 100% të deklaruara, ku pagesat kryhen përmes sistemit bankar. Me pas dosja transferohet ne visa center e cila vazhdon procesin per familjaret te cilet ndodhen jasht territorit te usa. APLIKIME e-Albania Krijimin e llogarisë e-albania Plotësimi i formularit për aplikim për pashaportë për shtetasit shqiptarë që jetojnë brenda apo jashtë RSH Aplikim online për të gjitha shërbimet që ofron Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ASHK) Aplikim online për nxjerrje të vërtetime të ndryshme ( vërtetim i derdhjes së kontributeve, vërtetim për likjudim taksash. Pasi të dorëzojë dokumentacionin e nevojshëm për aplikim, kandidati do të pranojë një e-mail nga kompania jonë me shifrën përkatëse si dhe udhëzimin për aplikimin online. Nje ore Nuk mund te qendrosh ne kambe per. Regjistrimi dhe hyrja në portalin qeveritar e. 0712-Vërtetim mbi Vetë Deklarimin për Vjedhjen e dokumenteve. Portali e-albania ka publikuar statistikat e fundit, sa i përket vizitave, shfletimin e shërbimeve, aplikimet e përfunduara, të cilat janë të aksesueshme dhe të përdorshme nga çdo vizitor apo përdorues i regjistruar i tij, duke ofruar një panoramë më të mirë të raportit shërbim elektronik – aplikim …. Por sa njohuri kanë qytetarët për të përdorur shërbimet e "E-Albania"? Mesa […]. Mënyra identifikimi të pranueshme për marrësit e va…. Kryeministri Rama njoftoi se verifikimi nga ana e …. Çereku i shqiptarëve pa karta / Rrezikojnë të mos votojnë në zgjedhjet e 25 prillit. Hamdi Cenoimeri, nr 3 Kombinat, Tirana Albania …. Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Athinë ju njofton se shtetasit të cilët kanë kryer aplikim për dokumente biometrikë (pasaportë dhe kartë identiteti) nga data 01. Në ATM-të e tjera brenda Shqipërisë: 2. The spouse and children of an E-1 or E-2 principal alien are accorded derivative E-1 or E …. Mbretëria e Bashkuar, ndryshojnë procedurat për vizë. Aplikim për pasaportë dhe kartë identiteti (për shtetasit shqiptarë që …. Përgatitjen e dokumentacinit e duhur për shërbime konsullore; Përmes zyrës sonë do siguroni që. Në nëntor të vitit të shkuar Ministria e Brendshme e …. Të miturit nga 0 deri në 6 vjeç do të pajisen me pasaportë biometrike, por pa iu nënshtruar procedurës së marrjes së shenjave të gishtave. Aplikim për vizë per tërheqjen e bashkëshortit es ne. al/ gjeni shËrbimin: “aplikim i formularit pËr lËshim ose rinovim tË pasaportËs ” nË sms dhe e-mail ju vjen linku pËr tË rezervuar datËn dhe orËn e takimit pranË zyrËs aleat. Sep 02, 2020 · Tërheqja e pasaportës bëhet në Rajonin e Policisë/Komisariatin e Qytetit nën juridiksion, nga aplikanti ose me prokurë sikurse në aplikim. Për të kryer rinovimin e nënshkrimit elektronik, do të rikujtoheni automatikisht ne periudha të ndryshme në këtë rast mbas 6 dhe 3 muajsh gjithashtu 4, 2 dhe 1 jave nga mbarimi i afatit të vlefshmërisë ku do të drejtoheni në shërbimin e …. Informacion të detajuar mbi aktivitetin e kryer nga secili numër. Dokumentacioni mund të dërgohet elektronikisht nga ora 10:00 deri ne orën 16:00, në ditë pune, nga e hena deri të premte. Aplikimi i formularit për lëshim pasaporte …. Vajzes time i skadon pashaporta ne Mars 2019. Përfaqësuesi i Ambasadës do të caktojë takimin tuaj dhe do të përgjigjet me e-mail. Pyetje dhe përgjigje rreth vizave. Provë e punësimit; Një kopje e Kartës zyrtare të Identitetit të shtypit, nëse është e …. Ju do të paraqiteni vetëm 1 herë pranë zyrave të aplikimit, pasi formulari dhe rezervimi i takimit do të kryhen online. ℹ️Kur aplikanti aplikon për herë të parë për pasaportë biometrike dhe kartë identiteti. Krijo aplikim të ri: Mbushni rubrikat e paplotësuara dhe në fund ngarkoni foton e pasaportës suaj aktuale ose denoncimit të policisë në rast humbje. Name of host or company in Albania and contact person in host company. Pas datës së aplikimit (Pra kur paraqiteni në përfaqësi për fotot dhe shenjat e gishtërinjve) Pasaporta është gati për 4 - 6 javë për arsye se pasaportat prodhohen në Shqipëri dhe dërgohen me postë ne Milano. Një ditë më parë, edhe Kryeministri Edi Rama foli sërish për "E-Albania" nga qyteti i Durrësit për shërbimet online që ofron ky portal. Të gjithë dokumentet do të kthehen aplikuesit nga korrieri (në vendin e kthimit ose në adresën e shënuar). Risia e fundit ne e-albania, tashme aplikim …. Të gjithë aplikantët për pasaportë duhet të paraqiten personalisht. Në njoftim ritheksohet se të gjithë shtetasit që janë pajisur me dokumente identifikimi para datës 31 […]. Pajisja me pasaportë biometrike, procedurat që duh…. Qeveria amerikane ka vendosur si detyrim dhe pashaportën. Kreu i qeverisë ka sqaruar procedurat që qytetarët duhet të ndjekin për të aplikuar për marrjen e pasaportës apo kartës së identitetit (ID). 4% e votuesve miratuan një reformë për të thjeshtuar procedurën e shtetësisë për emigrantët, gjyshërit e të cilëve erdhën në Zvicër. 3208188403 ose me WhatsApp 00355693558806. Në mungesë, aplikimi për letënjoftim bëhet njëkohësisht me aplikimin në portalin e-Albania dhe të kërkojë shërbimin Aplikim për kartë . Si behet nje Aplikim per regjistrim martese te kryer jashte shqiperise. NË PLATFORMËN https://e-albania. Dokumenti i identi kimit të përdoruesit: kartë identiteti ose pasaportë biometrike (i nevojshëm për t’u loguar në portalin “e-Albania…. Dokumentat e nevojshme per aplikim: Liste notash. 3 formularë të plotësuar dhe të nënshkruar + 4 fotografi pasaporte; Dokumenti i vlefshëm i udhëtimit + 2 kopje; Certifikata e lindjes origjinal me gjendjen civile para kurorëzimit në certifikatë + 1 kopje; o I/e …. Koronavirus, radhe per aplikim pashaporte dhe per pagesen e ujit. Ministria e Brendshme Sheshi “Skenderbej” Nr. English toffee, Everlasting Gobbstoppers and Exploding truffles are just some sweet treats starting with the letter "E. 00 pm; Shtetasi shqiptar duhet të paraqitet personalisht me një nga dokumentet e identifikimit me fotografi dhe me të dhëna të qarta: - Pasaporta e. Çertifikatë lindjeje origjinale ose kopje. Dokumentet duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Studentët, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë nga e Hëna në të Enjte ora 10:30 – 11:30 dhe 14:30 – 16:00, si dhe duhet të dërgohen të skanuara në e …. Ndërsa shërbimi i tretë më popullor në e-Albania ka qenë certifikata personale. Belul says: July 3, 2021 at 9:27 am Desha të rinovojë pashaportën biometrike. Universiteti; Fakultetet; Kërkimi shkencor në UE; Bashkëpunimi ndërkombëtar; Lidhjet; Kontaktoni. Pagesa duhet bërë në llogarinë bankare dedikuar shërbimit të pasaportave, pranë Bankës Intesa Sanpaolo me koordinata IBAN: IT 10 D 0306901626100000560009 intestato al Consolato Generale della Repubblica d’Albania …. Lajme - Agjencia Telegrafike Shqiptare. “Gjithkush duhet të respektojë rigorozisht orarin e …. A Formular Aplikimi për Vizë Kroate Fotografia APLIKIM PËR VIZË KROATË Ky formular ështe falas Anëtarët e familjes të shtetasve të BE -së, EEA -së ose Konfederatës Zvicerane nuk plotësojnë kutitë nr. Sipas zëvendësministres së Brendshme. Pershendetje!Me ka skaduar pashaporta dhe dua ta rinovoj kam ber aplikim. Ju mirepresim! ----- Pc-Point & Smart Home Rruga: Rinia, Elbasan Tel: +355 69 27 97 167 Mail: point. e Dibres Nr 235 Tek selvia , Pallati AK, Tirana, Albania. Ja si mund të merrni një dëshmi penaliteti online. Si aplikohet online për aplikim apo rinovim të pasaportës biometrike? *Identifikohuni si QYTETAR në portalin e-Albania. Rreth 436 mijë aplikime online janë kryer në e-Albania për pasaportë dhe kartë ID, për shtetasit shqiptarë, që punojnë e jetojnë jashtë . Pranohet vetëm money order payable to: Consulate of Albania …. Nuk po di sesi mund ta anulloje takimin. Ja hapat që duhen kryer për një aplikim të suksesshëm. Në këtë seksion do të keni mundësi të informoheni rreth statusit të dokumentit të identifikimit të aplikuar në territorin e Shqipërisë dhe në ambasada/konsullata. Plani mësimor i programit të studimit përfshirë edhe programet e lëndëve që aplikanti ka marrë me rezultat kalues; 3. Se shpejti Revista ” Kuvendi” do te realizoi nje bisede me Konsullin e Pergjithshem ne New York, Dritan Mishto. Sa i takon shërbimeve më të përdoruara në muajit gusht të Ministrisë së Punëve të Jashtme në e-albania figuron në vend të parë aplikimi për pasaportë dhe kartë identiteti pasuar nga aplikim për leje kalimi me 4607. Organizata Trashëgimia Kulturore pa Kufij – Shqipëri (CHwB Albania), Instituti Kombëtar i Trashëgimisië Kulturore, Drejtoritë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Berat, Durrës, Gjirokastër, Korçë e …. Ministria e jashtme e Shqipërisë ka përgatitur një video me shpjegime se si aplikohet online për shërbimet konsullore, përfshi aplikimin për pasaportë të re. ATSH është anëtare me të drejta të plota e EANA-s. Ju njoftojmë se është hapur thirrja për aplikim për bursa studimi për semestrin e dytë për 4 studentë, në kuadër të projektit International Credit Mobility (Erasmus+) të fituar nga Universiteti ynë në bashkëpunim me Universitetin e Palermos, Itali. Per pedagoget keto mobilitete 3-javore do te realizohen gjate muajit Shator 2016 ndersa per …. Fotografit për pasaporta ndryshojn kryesisht në madhësi. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme bën me dije se shërbimet e ambasadës shqiptare në Athinë, ofrohen pa ndërprerje nga ora 08:00 deri në orën 20:00. Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim …. aplikim ndËrkombËtar pËr patentË pËr shpikje …. Thirrja për aplikim është e hapur për 2 (dy) staf akademik të Fakultetit të Shkencave Teknike që kanë lidhje direkte ose indirekte me peshkimin detar, akuakulturën, mbrojtjen e mjedisit detar. rrugor”, i ndryshuar dhe Vendimet e …. Por sa njohuri kanë qytetarët për të përdorur shërbimet e “E-Albania”? Mesa […]. shtohen thirrjet për aplikim Zyrat e aplikimit për karta identiteti dhe …. EMBASSY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA, 33 St. Për pasaportën shqiptare fotoja duhet të ketë këto dimensione: 45mm x 50mm në gjerësi dhe lartësi, të tregojnë nga afër fytyrën tuaj dhe pjesën e sipërme të shpatullave në mënyrë që fytyra juaj të marrë. Në Greqi e Albania përdoret kryesisht Shërbimet Konsullore të cilat janë: Aplikim online për nxjerrjen e pasaportës dhe kartës të identitetit pranë Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Athinë si dhe në Konsullatat Shqiptare në Selanik dhe Janinë. 1 mij lek printimi çertifikates për tërheqje pasaporte. Pasaportat për fëmijët nën moshën 16 vjeç kanë 5 vjet vlefshmëri. Afati i fundit per aplikim eshte 12 Tetor 2017! Dokumentat duhet te dorezohen prane Drejtorise se Marredhenieve me Jashte ne Rektoratin e Universitetit te Elbasanit. Të dashur bashkatdhetarë, Në vijim të kujdesit që shteti shqiptar tregon ndaj bashkatdhetarëve në vende të ndryshme të Europës dhe botës, Ambasada Shqiptare në Londër filloi me datën 7 qershor 2013 proçesin e pranimit të aplikimeve për letërnjoftim elektronik dhe pasaportë biometrike, bazuar ky dhe në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. Žádost o dlouhodobé vízum (pro občany Albánie zdarma) Long term visa application (waived for Albanian citizens) Aplikim …. Kryeministri Edi Rama bëri një postim sqarues për pajisjen e qytetarëve me karta identiteti dhe pashaporta. 357 likes · 1 talking about this. Në fund të Trajnimit pjesëmarrësit do të pajisen me ÇERTIFIKATËN “ISSAT”. 180 mij lek pasaporta 3 ditore. Mundesin per te udhetuar nga Chikago-NY dua ta evitoj pasi eshte situat pandemije. Aplikim online per sherbimet ne administratePune ne Gjermani. Ju mund të rinovoni pasaportën tuaj në rast se pasaporta Amerikane që keni aktualisht: Ishte lëshuar kur keni qenë 16 vjeç ose më i madh (pra me vlefshmëri 10 vjeçare); Është lëshuar brenda 15 viteve të fundit (duke e llogaritur nga data e lëshimit të pasaportës);. Vendosni kodin e përdoruesit (NID) si dhe fjalëkalimin e krijuar. Fondi Shqiptar i Zhvillimit/ Miliardat e tenderave ndërkombëtarë shkojnë për kompani… AKTUALITET. Konsullata shqiptare në Selanik ka njoftuar të gjithë shtetasit që ju ka përfunduar vlefshmëria e Pasaportës dhe Kartës ID të lënë takim për tu paraqitur në Konsullatë. “E-Albania” është portali qeveritar që shërben për të marrë certifikata dhe dokumente të ndryshme për të shmangur zyrat e shtetit. Ministria e Brendshme ka sqaruar ditën e …. Për shtetasit shqiptarë të cilët kanë mbushur 16 vjeç kërkohet njëkohësisht aplikim për Letërnjoftim Elektronik në rast se nuk ka një të tillë. 2019, kanë afat kohor për tërheqjen e …. Madje nga drejtoria rajonale e Policisë në Ferizaj që nga ora 10:00 kanë nisur fushatën sensibilizuese për aplikim. Në kuadër të nenit 7 të ligjit nr. Sipas drejtoreshës, në 1 ditë numërohen mesatarisht 1300 aplikime online përmes e-albania. Ministria e jashtme e Shqipërisë ka përgatitur një …. aplikim per rilidhjen e kontrates vjetore me depot farmaceutike. Në faqen e saj zyrtare e-albania ka njoftuar se nëpërmjet tij shqiptarët që jetojnë jashtë mund të aplikojnë për: Aplikim për Vërtetim mbi Verifikimin e …. Çertifikata elektronike test do të mundësohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit dhe do të …. “Leja ndërkombëtare e qarkullimit është e domosdoshme në këto raste dhe për të, mund të aplikohet online në portal, duke kryer edhe pagesën përkatëse. Mirëpo, propaganda e tyre ka zgjatur fare pak. Shtetasit shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë tashmë kanë mundësi të aplikojnë online për rinovimin e dokumentave të tyre biometrike (pasaportë dhe ID) si dhe të deklarojnë adresën e tyre të vendbanimit pa qenë e nevojshme prania në Shqipëri apo zyrat konsullore. Ju lusim të mos vonoheni në ditën e …. Lëvizja e madhe në tregun mediatik/ Marrin fund thashethemet, Kastrati zyrtarizon blerjen e 60% të aksioneve të Euronews Albania 11/04/2022, 18:30 Kastrati Group është bërë sot zyrtarisht pjesë e …. Nëse nuk dispononi kartë ID ose karta e identitetit ka skaduar regjistrimi kryhet me numrin personal që do të mund të gjeni në pasaportën aktuale në faqen e …. Rama shkruan se procesi është lehtësuar ndjeshëm dhe koha është përgjysmuar me heqjen e sportelit e të radhës në komisariat, pasi tashmë mjafton vetëm një aplikim në e-albania. PT (Pr ü fungstraining) 110 € | *99€. Gjatë kësaj periudhe, lejet e përkohshme të qëndrimit u janë vazhduar 710 personave me shtetësi shqiptare. Përditësuar më: 14/5/2020, ora 14:09. Transferimi në programet e ciklit të parë Bachelor, ose me karakter profesional, ose në programet e …. Megjithatë, siç u ngrit shqetësimi edhe më herët, të moshuarit kryesisht nuk dinë t’i përdorin pajisjet e …. 2008, dhe ndryshuar dhe zgjeruar kohët e fundit me ligjin nr. Jam ne djeni qe mund te leshoni nje leje kalimi por do doja me detaje se si veprohet. Njoftim ! Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit […]. Thirrje per aplikime; Regjistrimi i pronës – ja si bëhet! Si të regjistroni një pronë online në ZRPP! Business Pulse: Përditësuar më: 20/12/2019: 7180 : Eglent Bici. Afati i fundit per aplikim eshte 18 Tetor 2017! Dokumentat duhet te dorezohen prane Drejtorise se Marredhenieve me Jashte ne Rektorat. – Zgjidhni nëse do të kryeni një aplikim të ri apo do të gjurmoni statusin e një aplikimi ekzistues. Ne kete faqe jepet asistence per: Regjistrim ne portalin E-albania, Aplikim per pashaporte & karte Pistoia, …. E-Albania të ofron mundësinë që përmes shërbimit elektronik “Aplikim për çregjistrim të përhershëm mjeti” të kryesh veprimin, gjithashtu online mund të paguash koston e aplikimit. While the region has been populated since the 3rd century B. Të gjitha nga aplikim Suedi-Finlandë, aplikimi për anëtarësim në NATO do të bëhet në të njëjtën kohë Sipas të përditshmes suedeze “Expressen”, ….